Vi hjælper både med rottesikring og -bekæmpelse


Har I – eller har I mistanke om, at I har – fået rotter, er det vigtigt at reagere hurtigt. Rotter er skadedyr, som kan forårsage store materielle skader på fx kloak- og el-installationer, ligesom de kan forurene fødevarer og efterlade ekskrementer, hvilket udgør alvorlige smittekilder.

Hos Dansk Kloaksikring anvender vi til rottebekæmpelse:

  • TV-inspektion for at lokalisere problemet og omfang.
  • Slamsuger/spuling
  • Rottefælder 24/7 overvågning med vagt
  • Effektive behandlingsmetoder, som er sikre for både mennesker og kæledyr.
  • Rotteforebyggende behandling, bl.a. montering af rottespærre.
  • Alle opgaver løses hurtigt

KONTAKT OS

Har du spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig. Kontakt os venligst via en af nedenstående kontaktoplysninger.

Adresse

Nordmarken 16, 9310 Vodskov

Telefon

70 25 00 99