Om Dansk Kloaksikring


Dansk Kloaksikring er din professionelle undsætning, når du får rottebesøg. Vi rottesikrer din ejendom – og bekæmper, hvis rotterne allerede er trængt ind.

Vi har mange års erfaring med bekæmpelse af rotter, og vi er også eksperter i rottesikring, så du undgår ubehageligt besøg af de aggressive skadedyr, som både udgår en alvorlig smittekilde og kan påføre store om bekostelige skade på bl.a. kloak- og el-installationer.

Med Dansk Kloaksikring ved din side er du garanteret hurtig og effektiv rottebekæmpelse og sikring mod fremtidige besøg. Vi anvender moderne udstyr til tv-inspektion og altid kun behandlingsmetoder, som er sikre for både mennesker og kæledyr.

Image

Vi bekæmper under jorden

Dansk Kloaksikring er autoriseret kloakmester, hvilket er din garanti for, at vi udfører professionel rottebekæmpelse. Al vores arbejde i forbindelse med rottesikring og -bekæmpelse foregår under jorden, dvs. direkte i kloakrørene eller rotternes underjordiske tunnelsystem. Til opgaver, der også kræver indsats over jorden, gør vi brug af faste samarbejdspartnere, som er eksperter i det.

Kontakt Dansk Kloaksikring

Ring til Dansk Kloaksikring, hvis du har mistanke om rotter og har brug for hjælp til bekæmpelse – eller hvis du gerne vil sikre dig imod fremtidige rottebesøg.

Vi kommer gerne ud til dig, så vi kan be- eller afkræfte, om der er et problem, og i så fald finde den optimale løsning på det.

Ring til os på tlf. 70 25 00 99.