Autoriseret Rottebekæmpelse i Aalborg og Nordjylland


Dansk Kloaksikring er en stærk samarbejdspartner i bekæmpelse af rotter

Det kan ikke understreges kraftigt nok: Mistanke om rotter kræver hurtig handling.

Rotter er skadedyr og kan forårsage store materielle ødelæggelser på bl.a. kloak- og el-installationer samt belægning. Her er det vigtigt forbygge, da problemet ellers kan udvikle sig.

Samtidig udgør rotterne en alvorlig smittekilde og kan sprede alvorlige sygdomme ved at forurene fødevarer og efterlade ekskrementer. Bekæmpes rotterne ikke effektivt og tidsnok, kan det altså få vidtrækkende konsekvenser for såvel helbred som økonomi.

Til erhvervskunder kan vi levere en god og hurtig service ved rotteangreb.

Image

Reager ved tegn på rotter

Rotter er meget sky og mest aktive om dagen, og derfor er det sjældent, at man får dem at se, selv om de er der. Derfor er det vigtigt at holde øje med indirekte spor efter rotterne og ikke selve dyrene. Tegn på rotteaktivitet kan fx være pludseligt opståede huller i græsplæne eller bede, nedsunkne fliser eller belægning, huller i vægge og gulve eller lyde fra loft, vægge eller hulmure.

Når først du får øje på levende rotter i huset eller på din grund, er problemet af alvorligt omfang.

Professionel rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse kræver altid professionel hjælp, og med hjælp fra Dansk Kloaksikring er du garanteret en hurtig løsning, korrekt og effektiv løsning på dit rotteproblem. Når vi er ude ved kunder, vejleder vi også i, hvordan du fremadrettet forebygger og undgår flere uønskede besøg af de lodne skadedyr.

For effektivt at bekæmpe rotter benytter vi:

  • TV-inspektion for at lokalisere problemet og omfang.
  • Slamsuger/spuling
  • Rottefælder 24/7 overvågning med vagt
  • Effektive behandlingsmetoder, som er sikre for både mennesker og kæledyr.
  • Rotteforebyggende behandling, bl.a. montering af rottespærre.
  • Alle opgaver løses hurtigt

Herudover tilbyder vi professionel rådgivning og vejledning til forebyggende indsatser mod rotteindtrængning, eksempelvis projektering af rottebekæmpelsesplan både over og under jorden, ligesom vi også gerne varetager indberetning af forsikringsskade forårsaget af rotter.

 

Image

Brug for hjælp til forsikringsindberetning?

Dansk Kloaksikring hjælper gerne med indberetning til dit forsikringsselskab i forbindelse med rotter. Vi varetager alt lige fra indberetning til opfølgning og klager over afgørelse, så du får størst mulig dækning ved skade forårsaget af rotter.

Ring til os på tlf. 70 25 00 99.